Av og for
folk

I kjølvannet
til landets
stolteste
verftshistorie,
vokser en
ny bydel frem
På laksevåg

Historien

Historien

Fra Historisk
industriområde til
levende bydel

I tørrdokken og de gamle industrihallene på Laksevåg, ble Norges maritime storhetstid banket og smidd. I over 200 år har skip blitt tegnet, bygget og utrustet, før de stolt har satt kursen for de syv hav. Denne historien sitter ikke bare i veggene på Verftet, men i ryggmargen hos alle som jobbet her og de som er født og oppvokst på Laksevåg. Det er en historie om samhold og storhet, om å være en del av noe større, noe som betydde noe.

På skuldrene til landets ypperste skipsbyggingstradisjoner, starter nå et nytt kapittel. Kursen er satt, og verftsområdet som en gang sydet av liv, skal igjen fylles med folk.

Bydelen skal gjenoppstå med nye boliger, arbeidsplasser, badestrender, parker, kunst, kultur og opplevelser — alt man trenger for å berike livet.

Den nye bydelen skal utvikles med en dyp respekt for historien, men også for fremtiden. Gamle bygg tas vare på, samtidig som nye bygg og byrom utvikles med ett mål for øyet, å skape en by hvor ideene om samhold og storhet videreføres, hvor folk betyr mer enn bygg. Verftsbyen på Laksevåg skal bli en pulserende, levende bydel hvor folk har lyst til å leve, leke og arbeide.

Bilder fra: Gustav Brosing, Universitetsbiblioteket i Bergen, Atelier KK, Universitetsbiblioteket i Bergen, Widerøe's Flyveselskap A/S, Universitetsbiblioteket i Bergen, Norvin Reklamefoto, Universitetsbiblioteket i Bergen

Historien

Fra Historisk
industriområde til
levende bydel

I tørrdokken og de gamle industrihallene på Laksevåg, ble Norges maritime storhetstid banket og smidd. I over 200 år har skip blitt tegnet, bygget og utrustet, før de stolt har satt kursen for de syv hav. Denne historien sitter ikke bare i veggene på Verftet, men i ryggmargen hos alle som jobbet her og de som er født og oppvokst på Laksevåg. Det er en historie om samhold og storhet, om å være en del av noe større, noe som betydde noe.

På skuldrene til landets ypperste skipsbyggingstradisjoner, starter nå et nytt kapittel. Kursen er satt, og verftsområdet som en gang sydet av liv, skal igjen fylles med folk.

Historien

Bydelen skal gjenoppstå med nye boliger, arbeidsplasser, badestrender, parker, kunst, kultur og opplevelser — alt man trenger for å berike livet.

Den nye bydelen skal utvikles med en dyp respekt for historien, men også for fremtiden. Gamle bygg tas vare på, samtidig som nye bygg og byrom utvikles med ett mål for øyet, å skape en by hvor ideene om samhold og storhet videreføres, hvor folk betyr mer enn bygg. Verftsbyen på Laksevåg skal bli en pulserende, levende bydel hvor folk har lyst til å leve, leke og arbeide.

Bilder fra: Gustav Brosing, Universitetsbiblioteket i Bergen, Atelier KK, Universitetsbiblioteket i Bergen, Widerøe's Flyveselskap A/S, Universitetsbiblioteket i Bergen, Norvin Reklamefoto, Universitetsbiblioteket i Bergen

Fremtiden

Liv

 • Tusen nye
  boliger
 • Grønne byrom
 • Bærekraft i
  alle ledd
For alle slags
folk, for alt liv.

Lek

 • Mathall
 • Idrett
 • Badestrand
 • Barer
 • Scener
 • BadstueR
Noe for allE,
hele døgnet

Arbeid

 • ModernE
  kontorlokaler
 • Renoverte
  industribygg
 • Kaféer for lunsjene
  som varer litt
  for lenge
Innovasjonen
fortsetter
Rundt verftene på
laksevåg skal
grensene mellom
liv, lek og arbeid
fortsette å skli litt
inn i hverandre,
i den nye bydelen
Av og for folk

Bakgrunn

Bakgrunn

Bergen har et behov for utvikling i sentrum, og for å møte det økende behovet skal nå et stort verftsområde transformeres fra lukket industriområde til en åpen og livlig bydel. Verftsbyen er et ambisiøst byggeprosjekt utviklet av Marin Eiendomsutvikling og Fredensborg Bolig. Prosjektet vil utvide det folk i dag tenker på som Bergen sentrum, og vil tilføre 1000 sentrumsnære boliger, flere tusen arbeidsplasser, kultur, kanaler, badestrender, parker og kanskje en egen mathall til byen.

Planleggingen startet allerede i 2004, da Marin Eiendom kjøpte verftsområdet på Laksevåg. Siden den gang har selskapet stått for den daglige driften av området. Samtidig har de planlagt en politisk ønsket transformasjon fra industri til bolig og næring. I 2023 landet valget på Fredensborg Bolig som samarbeidspartner, og sammen har de utarbeidet en plan for hvordan de kan utvikle Verftsbyen til å bli en urban og bærekraftig bydel med stor respekt for historien, og fremtiden.

Om Marin Eiendomsutvikling

Marin Eiendomsutvikling AS er et eiendomsselskap med fokus på utvikling av næringsareal i tilknytning til marine områder. Selskapet eier og administrerer i dag verftsområdet på Laksevåg i Bergen, samt tilstøtende arealer.

Om Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har 13.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Bergen, Akershus og Trondheimsregionen.

Bakgrunn

Bergen har et behov for utvikling i sentrum, og for å møte det økende behovet skal nå et stort verftsområde transformeres fra lukket industriområde til en åpen og livlig bydel. Verftsbyen er et ambisiøst byggeprosjekt utviklet av Marin Eiendomsutvikling og Fredensborg Bolig. Prosjektet vil utvide det folk i dag tenker på som Bergen sentrum, og vil tilføre 1000 sentrumsnære boliger, flere tusen arbeidsplasser, kultur, kanaler, badestrender, parker og kanskje en egen mathall til byen.

Planleggingen startet allerede i 2004, da Marin Eiendom kjøpte verftsområdet på Laksevåg. Siden den gang har selskapet stått for den daglige driften av området. Samtidig har de planlagt en politisk ønsket transformasjon fra industri til bolig og næring. I 2023 landet valget på Fredensborg Bolig som samarbeidspartner, og sammen har de utarbeidet en plan for hvordan de kan utvikle Verftsbyen til å bli en urban og bærekraftig bydel med stor respekt for historien, og fremtiden.

Bakgrunn

Om Marin Eiendomsutvikling

Marin Eiendomsutvikling AS er et eiendomsselskap med fokus på utvikling av næringsareal i tilknytning til marine områder. Selskapet eier og administrerer i dag verftsområdet på Laksevåg i Bergen, samt tilstøtende arealer.

Om Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger og har 13.000 boliger under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Bergen, Akershus og Trondheimsregionen.